Úvodní stránka

Sponky

Vítejte na stránkách o ERP systémech. Stránky vycházejí z mé diplomové práce. Pokud máte k čemukoliv dotazy neváhente se na mne v diskusi obrátit a zeptat se, rád Vám na Vaše otázky odpovím.

V oblasti informačních systémů a ERP systémů se již delší dobu pohybuji. Pracuji v malé firmě, která vyvíjí informační systémy na míru, ale také nabízí balíky ERP řešení. Tyto stránky ovšem nejsou žádným způsobem reklamou na tuto firmu. Rád se zde podělím o své zkušenosti případně mohu poradit někomu s diplomovou či disertační prací v rámci tohoto tématu.

Úvodní slovo

Jedním z důležitých trendů současnosti na poli firemních informačních systémů je jejich postupné pronikání do malých a středně velkých společností. Nasazení informačních systémů v těchto společnostech s sebou však přináší řadu specifických problémů, se kterými se musí vyrovnat jak samotní zákazníci, tedy malé a středně velké organizace, tak i výrobci informačních systémů, kteří na tento segment trhu cílí svými produkty. Asi největším problémem u klasických řešení informačních systémů typu all-in-one je pro většinu zákazníků ze segmentu malých a středně velkých organizací cenová dostupnost těchto řešení. V souvislosti s cenou informačního systému je důležité si uvědomit, že při zavádění a následném provozu informačního systému existuje velké množství různých nákladů, které nejsou jednorázové, ale je nutné je vynakládat v průběhu celého životního cyklu informačního systému. Náklady, které souvisí s provozem systému jsou ovlivněny například zvolenou architekturou aplikace, provozovatelem systému a způsobem provozu (provoz na vlastních serverech nebo na serverech dodavatele), licenčními podmínkami, cenou dodatečných úprav aplikace, napojení na další a stávající aplikace, náročností zaškolení zaměstnanců s aplikací, vyřazení aplikace, náročností exportu dat při přechodu na jinou aplikaci atd.

Cena je pro zákazníky samozřejmě velmi důležitá, ale nejdůležitějším kriteriem při výběru IS by měla být samotná funkcionalita a možnosti přizpůsobení aplikace na míru konkrétní společnosti. Přizpůsobitelnost systému se zdá být důležitější zejména u malých a středních organizací, u kterých se předpokládá agilnější způsob podnikání a méně standardní podnikové procesy oproti zaběhnutým velkým organizacím. V mnoha případech může agilnější způsob podnikání znamenat i kompletní změnu zaměření organizace, nabízených výrobků nebo služeb v poměrně krátkém časovém období. V této souvislosti jsou organizace často nuceny přijmout nebo naopak propustit významné množství zaměstnanců, s čímž se musí umět daný informační systém vypořádat a to jak z hlediska bezpečnosti (zamezení přístupu propuštěným zaměstnancům), tak z hlediska možnosti flexibilního doplnění nebo zrušení uživatelských licencí. To vše by mělo být pro danou organizaci co nejefektivnější a samozřejmě co nejlevnější.
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain